Integritetspolicy

 

Integritetspolicy

Introduktion

Seaside Marin AB arbetar för att säkerhetsställa din integritet. Syftet med integritetspolicyn är att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på seaside.nu

Om vi gör några större förändringar i denna integritetspolicy kommer den att publiceras på seaside.nu.

  1. Tillämpningsområde

Denna integritetspolicy tillämpas på de personuppgifter vi samlar in om dig i samband med dina köp, vid besök på vår webbsida eller via annan kontakt med oss. Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter du lämnar till någon av våra samarbetspartners (t.ex. betalningar via Klarna eller DIBS i vår webbshop). Seaside Marin AB tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.

  1. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Seaside Marin AB, org.nr. 556867-8212, ansvarar i enighet med gällande personuppgiftslagstiftning (inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679), för de personuppgifter du lämnat till oss.

  1. Vilka personuppgifter samlar vi in och hur använder vi dem?

Vi samlar in och sparar de personuppgifter du lämnar till oss vid köp online eller i butik samt vid offertförfrågningar på vår webbsida.

Det kan till exempel vara fullständigt namn, adress, e-postadress, mobilnummer eller betalsätt. Vi sparar även köphistorik och information om hur du använder våra tjänster.

Vi använder dina uppgifter för de ändamål och baserat på den lagliga grund som anges nedan.

  

Varför vi använder dina uppgifter:

Vår lagliga grund för att behandla dina uppgifter är…

A.

För att kunna hantera din webborder

 

… baserat på det avtal med dig. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsriktiga förpliktelser gentemot dig.

B.

För att kunna hantera kundserviceärenden, reklamationer och garantier

 

… baserat på vårt berättigade intresse för att vi ska kunna hjälpa dig vid förfrågningar om våra produkter (kundserviceärenden), på en rättslig förpliktelse (reklamationer) och på vårt avtal med dig (garantier).

C.

För att kunna skicka generella erbjudanden via e-post, sms, post, digitala banners eller sociala medier

 

… baserat på vårt berättigade intresse av att kunna ge befintliga kunder erbjudanden om nya produkter och kampanjer. Vill du inte längre ha erbjudanden från oss kan du alltid avregistrera dig från våra utskick eller välja att sluta följa oss på sociala medier.

D.

För att kunna skicka personligt anpassade erbjudanden

 

… baserat på ditt föregående samtycke. Vill du inte längre ha personliga erbjudanden från oss kan du alltid avregistrera dig från våra utskick eller välja att sluta följa oss eller blockera oss från sociala medier.

E.

För att kunna göra förbättringar av teknisk funktionalitet, tjänster och produkter

 

… baserat på vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats eller handla i vår webbshop. Samt för att förhöja kundupplevelsen genom att både förbättra befintliga och utveckla nya tjänster och produkter.

  1. Hur vi delar dina uppgifter

Vi delar inte dina uppgifter med tredje part förutom i det fall du väljer en betallösning hos tredje part i vår webbutik.

  1. Lagring

Allmänt sätt sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämpad lag. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig.

  1. Dina rättigheter

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerhetsställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning har du även rätt att begära att uppgifterna raderas eller begränsas. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). 

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla dina ditt lämnande samtycke. Vi kommer i så fall inte använda dina uppgifter för ändamål som baseras på ditt samtycke. Du har givetvis rätt att återkalla ditt samtycke i förhållande till vissa ändamål t.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via sms men inte e-post.

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen.

  1. Kontakta oss

Vårt mål är att alltid ge dig lättförståelig information om hur vi använder dina personuppgifter. Om du fortfarande har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.