Produktserie: Flipper

Detta är original båtkapell till Flipper båtar. För att identifiera rätt årsmodell kan du följa detta:

Under 70-talet fanns en nummerbricka vid säkringsskåpet, körreglaget eller motorbrunnen. 
Från 1979 gjöt man in skrovnumret i akterspegelns vänstra övre del under listen. Numret bestod av ett 3-4 siffrigt tal samt årsmodellen. Ex: 850/79. 
Från 1983 började Flipper att koda årsmodellerna. Skrovnumret bestod då av ett 3-4 siffrigt tal samt två bokstäver. Ex: 402HC = 1983-årsmodell. 

HC=1983, HD=1984, HE=1985 HF=1986, HG=1987, HH=1988, HI=1989, I (K) J eller IKK = 1990, IA = 1993. Det byggdes inga Flipperbåtar mellan åren 1991-92.

Från 1994 började Flipper att gjuta in tillverkningsnummer på höger sida av akterspegeln under listen enligt HIN-standarden. Ex:

FLP FI 50 E 95 = Flipper 620 C av 1995-årsmodell

FLP FI 159 L 5 96 = Flipper 630 HT av 1996-årsmodell

FLP = Flipper, FI = Finland, 50 = Löpnummer, E = Tillverkningsmånad (E = maj), 95 = Årsmodell

Flipperbåtarna kan i stort åldersbestämmas genom färgsättningen på skrovet.

Början av 70-talet, vitt skrov med grön rand utmed skrovet.

Fram till 1979, vitt/beige skrov.

1979-1982, vit skrov med gul rand utmed skrovet

1982-1988, vitt skrov med mörkblå rand utmed skrovet
1988-1995, vitt skrov med ljusblå rand utmed skovet
1995- vitt skrov
Flipper 410 GT hade vitt skrov med en röd rand utmed skrovet
Flipper 510 var under 1976-1979 helt gul, 1979-1982 hade den vitt skrov med en gul rand utmed skrovet samt under perioden 1982-1986 vitt skrov med en mörkblå rand.