Produktserie: Fjord

Detta är både nya CAD designade båtkapell och mallar baserat på originalbågar till Fjord båtar.