Produktserie: Fjord

Detta är både nya CAD designade båtkapell ochmallar baserat på originalbågar till Fjord båtar.