Nimbus 280 Coupe

Nimbus 280 Coupé

Detta finns till Nimbus 280 Coupé

- Akterkapell
- Fönsterskydd

Detta är ett originalkapell Nimbus 280 Coupe. Kvalitén och utförandet är exakt likadant som det kapell som satt på när båten var nysåld. Färgvalet kan vara antingen originalfärg eller annan enligt önskemål. Båtkapellet går även att få med nya passande bågar.

[nerdy-form:14064]