Albin 232

Detta finns till Albin 232

- Akterkapell
- Softop

Detta är ett originalkapell till Albin 232. Kvalitén och utförandet är exakt likadant som det båtkapell när båten var nysåld.  Färgvalet kan vara antingen originalfärg eller annan enligt önskemål. Kapellet går även att få med nya passande bågar.