Yamarin 56 CC

Yamarin 56 CC

Detta är ett originalkapell till Yamarin 56 CC. Kvalitén och utförandet är exakt likadant som det kapell som satt på när båten var nysåld. Färgvalet kan vara antingen originalfärg eller annan enligt önskemål. Båtkapellet går även att få med nya passande bågar.