Yamrin 5210 / 52 CC

Yamrin 5210 / 52 CC

Detta är ett originalkapell till Yamarin 5210. Kvalitén och utförandet är exakt likadant som det kapell som satt på när båten var nysåld. Färgvalet kan vara antingen originalfärg eller annan enligt önskemål. Båtkapellet går även att få med nya passande bågar.