Yamarin 63 BR

Yamarin 63 BR

Detta är ett originalkapell till Yamarin 63 BR. Kvalitén och utförandet är exakt likadant som det kapell som satt på när båten var nysåld. Färgvalet kan vara antingen originalfärg eller annan enligt önskemål. Båtkapellet går även att få med nya passande bågar.