Yamarin 6230 WA

Yamarin 6230 WA

Detta är ett originalkapell till Yamarin 6230. Kvalitén och utförandet är exakt likadant som det kapell som satt på när båten var nysåld. Färgvalet kan vara antingen originalfärg eller annan enligt önskemål. Båtkapellet går även att få med nya passande bågar.