Yamarin 575 HT

Yamarin 575 HT

Detta är ett originalkapell till Yamarin 575 HT. Kvalitén och utförandet är exakt likadant som det kapell som satt på när båten var nysåld. Färgvalet kan vara antingen originalfärg eller annan enligt önskemål. Båtkapellet går även att få med nya passande bågar.