Yamarin 490 Big Ride

Yamarin 490 Big Ride

Detta är ett originalkapell till Yamarin 490 Big Ride. Kvalitén och utförandet är exakt likadant som det kapell som satt på när båten var nysåld. Färgvalet kan vara antingen originalfärg eller annan enligt önskemål. Båtkapellet går även att få med nya passande bågar.