Quicksilver 630/640 Pilothouse

Quicksilver 630/640 Pilothouse

Detta är ett originalkapell till Quicksilver. Kvalitén och utförandet är exakt likadant som det kapell som satt på när båten var nysåld. Färgvalet kan vara antingen originalfärg eller annan enligt önskemål. Båtkapellet går även att få med nya passande bågar.