Detta båtkapell är ett originalkapell till Örnvik 630 Pilothouse

Örnvik 630/640 Pilothouse

Detta är ett originalkapell till Örnvik. Kvalitén och utförandet är exakt likadant som det kapell som satt på när båten var nysåld. Färgvalet kan vara antingen originalfärg eller annan enligt önskemål. Båtkapellet går även att få med nya passande bågar.